Sunday, March 8, 2020

Lao Tzu ve Astrolojide Dört Tabiat

Görsel: Void Design
Video: The Neon World


«Sürekli hareket soğuğu,sükûnet sıcağı yener»
 • Lao Tzu, Tao Te Ching, 45.Bölüm

Antik düşüncede Ay-altı âlemi dört element yönetir:
 1. Ateş
 2. Toprak
 3. Hava
 4. Su

Bu elementler doğadaki dört tabiatın bileşimiyle ortaya çıkar:
 1. Nemli
 2. Sıcak
 3. Kuru
 4. Soğuk

Elementlerin tabiatları şöyledir:
 1. Ateş=Sıcak+Kuru
 2. Toprak=Kuru+Soğuk
 3. Hava=Nemli+Sıcak
 4. Su=Soğuk+Nemli

Mevsimler de bu tabiatlara göre dizilmiştir:
 1. İlkbahar=Nemli+Sıcak
 2. Yazı=Sıcak+Kuru
 3. Sonbahar=Kuru+Soğuk
 4. Kış=Soğuk+Nemli

Bunlarda domine eden özellik şöyledir.
 1. İlkbahar=Nemli
 2. Yaz=Sıcak
 3. Sonbahar=Kuru
 4. Kış=Soğuk

İlkbaharın nemi, sıcaklıktan kurur, Yaz olur.
Yazın sıcaklığı, Güneş’in gücünü kaybetmesiyle azalınca, soğur Sonbahar olur.
Sonbaharın kuruluğu, Güneş’in gücünün artmasıyla, nemlenir, Kış olur.
Kışın soğukluğu, Güneş’in gâlip gelmesiyle ısınır, İlkbahar olur.

Nemlilik spiral harekettir. Kuruluk sâkin biçimdir.

Soğukluk ve Sıcaklık, Çin felsefesindeki Yin ve Yang’dır.

Lao Tzu’nun dediği gibi, soğuktan hareket, sıcaktan sükûnet doğar.

Yani soğuktan sonra, nemlilik, sonra sıcak, sonra da kuruluk gelir.

Yani Kıştan sonra İlkbahar, sonra Yaz, sonra da Sonbahar gelir.

Astroloji, doğanın yasaları üzerine inşa edilmiştir.

Kaynakça

Lao Tzu, Tao Te Ching, Say Yayınları, 2017

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


No comments:

Post a Comment