Friday, March 6, 2020

Lao Tzu ve Doğum Haritasına Uygun Yaşamak

Lao Tzu, Tao Te Ching’in 54.  bölümünde Yol’a uygun yaşayanın mutluluğa kavuşacağını açıklar.

Yol’a uygun yaşamak Doğum Haritasına uygun yaşamaktır. Ve bu kural, birey seviyesinden Dünya seviyesine kadar her ölçekte çalışmaktadır.

Tao Te Ching’in 54. bölümünü hatırlayalım:
«Yol’daki hünerli bahçıvanın ektiği
Asla sökülmez,
Güçlü kolların taşıdığı
Asla yok olmaz.
Geleneğini sürdüren oğulları,
Onun mabedine kurban sunar.

Yol’a özen gösterdiğinde
Canlılığı yok olmaz,
Yol’a bağlı kalan aile,
Zengin olur!
Hüküm sürdüğü yerde
Bolluk yaşanır,
Tüm ülkeye yayıldığında
İyi şans gelir.
Tüm krallıkta uygulanırsa,
Herkes refaha kavuşur.

Böylece etkisi insanda, farklı durumlarda da ailede, çevrede, ülkede ve krallıkta görülecektir.

Bu etkinin göğün altında ki her şeyde görüleceğini nereden mi biliyorum?
Elbette gözlemleyerek.» 
.
Astroloji, gökyüzündeki cisimlerle yeryüzündeki olaylar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilgi sistemidir.

Astroloji gökyüzündeki düzeni gözlemler. 

Astroloji gökyüzündeki tüm hareketlerin, göğün altındaki her şeyde tezâhür edeceğini gözlemleyerek bilir.

Astrolojinin temel yapıtaşları gezegenler, burçlar, evler ve açılardır.

Tüm unsurların sembolizmde bir anlamı vardır.

Bu sembolleri Doğum Haritasında bir insan için de kullanabiliriz.

Bir ilişki başlama tarihi veya iki insanın kompozit haritasıyla bir aile için de kullanabiliriz.

Bir ülkenin anayasasının kabul edildiği ana göre bir ülke için kullanabiliriz.

Yavaş gezegenlerin hareketlerini ve Koç Noktasını inceleyerek Dünya için kullanabiliriz.

Yani astroloji birey ölçeğinden Dünya ölçeğine kadar her seviyede çalışır.

Aynı semboller bir birey için başka, bir aile için başka, bir ülke için başka ve Dünya için başka şekillerde yorumlanır.

Aslında sembol tektir. Ancak sembol, içinde bulunduğu bağlama ve analizin ölçeğine göre modifiye edilir.

Örneğin Güneş, bir bireyin benliğini, bir ilişkide temel karakteristiği, bir ülkede Başkanı, Dünya’da ise o günü gösterebilir.

Aslında Güneş sembolü tektir. Arketipi Kral’dır. Ego’yu, bilinci, isteği ve iradeyi gösterir. Ancak bu temel sembol, bireyden Dünya ölçeğine kadar her katmanda, o katmana uygun yorumlanır.

Gökyüzündeki bu etkilerin katman katman varoluşun her seviyesinde görüleceğini Lao Tzu, Tao Te Ching’in 54.bölümünde açıklamıştı.

Burada dikkat etmemiz gereken, gökyüzündeki aynı sembol diziliminin en küçük seviyeden en büyük seviyeye kadar etkisini gösterdiğidir.

Mikrokozmos makrokozmostur.
Makrokozmos mikrokozmostur.

O zaman mikrokozmos olarak biz bireylere bir sorumluluk düşüyor.

Biz kendimiz olmalıyız.
Biz an’da kalmalıyız.
Biz kendimizi arındırmalıyız.
Doğru yaşamalıyız.
Farkındalıklı olmalıyız.
Ruhumuzu iyi ruh mertebesine yükseltmeliyiz.
Bu Yol’da olmaktır.

Böylece bir birey değişirse, tüm Dünya değişir.

Bir kişi kendine karşı dürüst olursa, tüm Dünya kendine karşı dürüst olur.

Bir kişi kendini fark ederse, tüm Dünya kendini fark eder.

Bir kişi kendi olmayı seçerse, tüm Dünya kendi olmayı seçer.

Astrolojinin amacı bireyin kendini bilmesidir.

Astrolojinin amacı tüm Dünya’nın kendini bilmesidir.

No comments:

Post a Comment