Sunday, March 15, 2020

Mars Jüpiter Kavuşumu - 20 Mart 2020Mars Jüpiter Kavuşumu - 20 Mart 2020

Cuma hareketin gezegeni Mars ile genişlemenin gezegeni Jüpiter kavuşuyor. Bu çok büyük özgüvendir. Muazzam fethetme arzusudur. Enerji çok yüksektir. Motivasyon yüksektir. Fiziki hareketler vasıtasıyla genişlenir. Başlatılan projeler ve ortaya konan hareketler vasıtasıyla gelişilir. Gezegenlerin bulunduğu Oğlak burcu,  bu aşırı özgüvenin yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Yüksek mevkilere erişmek, statü sahibi olmak, başarmak için çok büyük cesaretle, özgüvenle, olumsuz tezahüründe isr kibirle hareket etmek gözlemlenir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepki Jüpiter’in verdiği özgüveni ve iyimserliği Mars’ın düşüncesiz, aceleci ve dürtüsel atılganlığıyla birleştirip abartmaktır. Bu ikilinin verdiği aşırı enerji hissi, kendini çok yorma ve sürmenaj tehlikesi barındırır. Bu etki altında cepheleri anlamsızca genişletme, bir krizden diğerine atlama isteği görülebilir. Savaşta aşırı özgüven, karşıdakini hafife almaya ve kaybetmeye yol açar. Gereksiz risk almak kaza tehlikesi yaratır. Bu transitin en büyük tehlikesi güveni kibre, ukalalığa ve kabalığa dönüştürmektir. Çevredeki her şeye tahakküm ederek ego tatmini amaçlanabilir. Bu dayatmacılık ve nobranlık, sosyal ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Jüpiter-Mars kavuşumunun bir diğer verimsiz kullanımı, aşırı iyimserlikle projelere aceleci, sabırsız, düşünmeden ve planlamadan girişmektir. Bu optimist girişkenlik hata yaptırır, bedel ödetir. Ayrıca aşırı yayılmaya ve sağlıksız genişlemeye yol açabilir. Kaynakların kaldıramayacağı bir genişleme yarardan çok çöküş getirir. Aslında bu transit çok şanslı bir döneme işaret eder; ama eğer beceriyle yönetilirse. Düşünmeden atılan adımların ve dürtüsel hareketlerin bu şansı heba etme riski bulunur.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap, Jüpiter-Mars ikilisinin bahşettiği  çok yüksek özgüveni ve hevesi abartmadan, kontrollü kullanmaktır. Bu transit çok enerjik ve faal bir döneme işaret eder. Tecrübe etme, deneyimleme arzusu verir. Bu etki altında gelecek için harekete geçme enerjisi bulunur. Geleceği şekillendirecek yeni projeleri, potansiyelleri başlatma gücü bahşeder. Ancak büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Bu sebeple, Jüpiter-Mars kavuşumu da bir bireysel büyüme, gelişme imtihanıdır.  Bu muazzam enerjiyi olumlu kullanmak için abartıyı kontrol etmek, ölçülü olmak gerekir. Planlama çok önemlidir. Bu açı İlk adımı atma cesareti bahşeder. Eğer sabır ve sistematik bir düzen geliştirilebilirse, bu transitin sunduğu daha önce kendini yetersiz hissedilen, çekimser kalınan, korkulan konularda adım atma, inisiyatif alma becerisi faydalı amaçlar için kullanılabilir. Bu açıdan psikolojik gelişiminiz için istifade etmek itiyorsanız, bu kuvvetli özgüven, iyimserlik ve coşkuyu kontrollü genişleme projeleri için seferber etmelisiniz.

Bu açıdan doğum haritasında 22 derece öncü burçlarda (Oğlak, Yengeç, Koç, Terazi) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar başlangıçta zorlayıcı ve gergin bir kriz şeklinde; ama doğru yönetildiğinde ise yüksek potansiyel barındıran dinamik ve enerjik bir fırsat olarak etkilenecekler.

Tablo: “The Blessed”, Troy Schooneman

No comments:

Post a Comment