Sunday, March 15, 2020

Mars Satürn Kavuşumu - 31 Mart 2020


Mars Satürn Kavuşumu - 31 Mart 2020

31 Mart Salı, savaşın gezegeni Mars ile somutlaşmanın gezegeni Satürn kavuşuyor. Savaş somutlaşıyor. Bir savaş yapılandırılıyor. Mars aynı zamanda zarar veren, hasar veren aktif unsurdur. Bu zarar veren hareketli unsur Satürn’e yani ayrılıklara, kayıplara ve sorunlara yol açıyor. Hasar somutlaşıyor. Mars harekettir, Satürn’e çarpınca «her şey durur.» Ayrıca bu açı hareketlerini yapılandırmayı gösterir. Aksiyon ete kemiğe bürünür. Mücadele etmenin sorumluluğu alınır. Gezegenlerin bulunduğu Kova burcu, bu kararın yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu sorumlu başlatma enerjisi, kıpırdanmaya başlayan bir hayatı hissedip, bu yeni düzen için mücadele etmek ve bu yeni düzeni inşa etmek ekseninde titreşmektedir.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri öfkeyi bastırmaktır. Bu sinirin ve saldırganlığın kişinin içinde zamanla birikmesine ve aniden agresif patlamalara yol açar. Satürn’ün gölgesi çok katı kısıtlayıcı hareketleri, aşırı baskıcılığı, sınırlandırmayı ve kuralcılığı gündeme getirebilir. Bu harekete geçme ve durdurma prensiplerinin uyumsuzluğu, sağlıklı-sağlam yapılar inşa etmeyi imkansız kılar. Bu transit aynı zamanda otorite figürleriyle münakaşa riski barındırır. Bunun dışında, korkular hareketi engeller. Kişi korkusu sebebiyle “yapabilirim-yapamam”, “savaşabilirim-savaşamam”, “harekete geçebilirim-harekete geçemem” tereddütlerine düşer. Kendini kısıtlar. Ayrıca, dışsal sebeplerle hareket engellenebilir. Kurallar, yasalar, kanunlar kişinin hareketini engelleyebilir. Sorunlar, problemler, sınırlar, limitler, kıtlık ve yoksunluk kişinin başlatmasını engeller. Her şey durur. Aksiyon bloke olur. Satürn/Mars Kozmobiyoloji’de de en kötücül noktadır, ölümü ve kazaları sembolize eder. Kayıp, ayrılık, üzüntü anlamına gelir. Dünyasal astrolojide savaş başlangıçlarını vurgular.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap zor koşullarda hayatta kalmaktır. Kıtlıkta bile mücadele edebilmektir. Yoksunluklara, noksanlara, eksiklere rağmen savaşını sürdürmektir. Böylece soğuk ve katı gerçekliğin sınavından geçmiş savaşlar verilir. Sabırla, azimle, dayanıklılıkla savaşılır. Bu tam anlamıyla bir “maraton koşucusu” olmaktır. Mars’ın cesur ve istekleri için mücadele etmeye hazır yapısı ile Satürn’ün dayanıklı, gerçekçi ve azimli doğası ile harmanlanmalıdır. Bu yapamam korkusunu bertaraf etmeyi gerektirir. Bunun yerine cesaret somutlaşmalıdır. Soğuk gerçeği kabul edip, gerçekliğin gerektirdiği gibi cesurca hareket etmek gerekir. Adım adım, sabırlı, disiplinli, gerçekçi, sorumlu ve ciddi mücadele edilir. Gerekirse bela itilir (Mars). Gerekirse belayla araya sınır çekilir (Satürn). Ama bela def edilir. Organizmadan uzaklaştırılır.
Hem aktif savaş (Mars) verilir hem pasif savunma (Satürn) yapılır.  Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız sağlam adımlar atmalı, emin bir şekilde mücadele etmelisiniz. Hayatta kalacaksınız. Yaşam mücadelesi kazanılacak. Kova burcunun sıfır derecesinde kıpırdanmakta olan yeni bir hayat doğacak. Yeni düzenin inşası için harekete geçilecek.

Bu açıdan doğum haritasında 0 derece sabit burçlarda (Kova, Aslan, Boğa, Akrep) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar sert bir şekilde etkilenecekler.

Tablo: “The Warrior”, Troy Schooneman

No comments:

Post a Comment