Monday, March 9, 2020

Merkür Retrosu Bitiyor (10 Mart 2020)

Yarın Merkür Retrosu bitiyor.

Merkür son 21 gündür “bilinçli aklın isteklerini bırakabilmek ve kabulleniciliği geliştirmek” anlamındaki Balık burcunda geri gitti.

Merkür 17 Şubat’ta geri hareketine başlarken Neptün’e çok yaklaşmıştı. Böylece bu Merkür gerilemesi, Neptün’ün ifade ettiği erimek, çözülmek, dağılmak ve varoluşla birliği hissetmek etkisinde başlamıştı.

Bu 21 günde Merkür 26 Şubat’ta Balık’taki Güneş’le kavuştu. Bırakmayı öğrendi. Bilinçli aklı bırakmayı seçti. Tüm varoluşla birlikte akmayı tercih etti. Evrenle birliği hissetti.

26 Şubat’ta Mars’la altmışlığında en iyi savaşın, hiç savaşmadan yapılacağını öğrendi.

29 Şubat’ta Uranüs’le altmışlığında sezginin, içten bilmenin ve doğrudan yüksek akıldan gelen bilgiyi işlemenin önemini tecrübe etti.

4 Mart’ta Merkür Balık’tan çıktı. Okyanusun suyu, içinden aktığı Kova’nın içine geri döndü. Şimdi ilhamlardan, işaretlerden, hayallerden ve duyu-ötesi âlemden gelen bilgiyi rasyonel akılla işlemek zamanıydı.

Bu tanrısal ilhamlardan teoriler yaratmak zamanıydı.

5 Mart’ta Venüs’le altmışlığında güzel bir iletişim kurma, hoşa giden bilgiler edinme ve estetik bir algı geliştirme fırsatı edindi.

Şimdi, yarın Merkür gerilemesini bitiriyor.

Peki biz bu 21 günde neler yaşadık?

Eskiden getirdiğimiz hangi konuların üzerinden geçtik.

Kapanmamış hangi meseleleri tekrar gözden geçirdik.

Unutmaya çalıştığımız hangi anılarımız geri döndü. Onlarla bu sefer sağlıklı bir şekilde yüzleştik mi?

Geçmişin yükü ile hellalleşildi mi?

Balık burcunun ifade ettiği şekilde kabullenicilik geliştirildi mi?

Özlemler, beklentiler feda edildi mi?

Fantezi-ızdırap modelleri terk edildi mi?

Şimdiki zamanda yaşamak deneyimlendi mi?

Anda mıyız? ( @anpolisi )

Yarın Merkür ileri hareketine başladığında tazelenmiş bir zihinle başlamaya hazır mıyız?

Sıfırlanmış, yüklerinden arınmış, temizlenmiş, taze, boş ve ferah bir kafa yapısına eriştik mi?

Şimdi yeni kelimeler konuşmak zamanı

Şimdi yeni cümleler kurmak zamanı.
#MerkürRetrosu

No comments:

Post a Comment