Thursday, March 5, 2020

Platon’un Sağlıklı Ruhu ve Güneş, Merkür, Venüs İlişkisi


Görsel: Void Design
Video: The Neon WorldPlaton’un Devlet’te ruhu üçe böldüğünden bahsetmiştik:
  1. Akıl
  2. İrade
  3. Arzu

Bu üç kavrama klasik astrolojide de rastlıyoruz. Aklı Merkür, İradeyi Güneş, Arzuyu da Venüs temsil ediyor. Nasıl Platon’da sağlıklı bir ruh için iradenin akıl ile arzuyu dengelemesi gerekiyorsa; sağlıklı bir birey olmak için de Güneş’in Merkür ve Venüs’ü dengelemesi gerekir.

Güneş, Venüs ve Merkür arasındaki ilişki astronomi tarafından da doğrulanmaktadır. Bu iki gezegen, Güneş’ten sadece 28° ve 48° uzaklaşabilir. Bu özel bir astrolojik denge yaratıyor. Merkür burcu, Güneş burcundan sadece bir burç uzaklıkta olabilir. Venüs burcu da Güneş burcundan sadece iki burç uzaklıkta olabilir.

Bu Merkür-Venüs-Güneş arasında özel bir ilişki yaratıyor. Ve her tekil permüstasyon içi özel bir “kendini bütünleme süreci” oluşturuyor.

Merkür yani akıl, her şeyi rasyonalize etmek, mantığa uydurmak ve kategorize ederek düzen kurmak ister.

Venüs, yani arzu, iştahlanarak, şehvetlenerek organizmaya talep ettiği şeyleri çekmek ister.

Bunlardan sadece biri gâlip gelirse ruh yozlaşır. Bireyleşemeyiz.

Merkür gâlip gelirse sıkıcı, evrene kendi planını dayatarak kendini bastıran, robotik, akla, mantığa, rasyonelliğe ve zihne indirgenmiş bir varoluş sürülür.

Venüs gâlip gelirse kendi arzusunun kurbanı, sadece hazlarının peşinden giden, hazlarının esiri olmuş bir yozlaşma hüküm sürer.

Merkür hiç olmazsa, hiçbir şeyi algılayamayan, kaotik, sürüklenen bir belirsizlik hâkim olur.

Venüs hiç olmazsa, iştasızlık, yaşamdan keyif alamama ve haz duyamama yaşanır; bu sebeple organizmaya faydalı hiçbir şey çekilemez.

Burada bu ikisini dengelemek görevi Güneş’e düşer.

Yani sağlıklı benlik.
Sağlıklı irade.
Sağlıklı bilinç.

İnsan kendi kimliğini Güneş’te merkezler. Onun için neyin önemli olduğunu görür.
Ne isteyeceğini bilir.
İradesini beyan eder.
Evren de oldurur.

İrade varsa, kapılar açılır.

Sağlıklı bir ruh için sağlıklı bir Güneş’imiz olmalı. Kimliğimizi, benliğimizi, motivasyonumuzu, yaşam ateşimizi, isteğimizi bilmeliyiz.

Bu merkez etrafında Venüs’ümüzü yani arzularımızı, Merkür’ümüzü yani aklımızı kabul etmeliyiz. İkisi de diğeri üzerinde mutlak galibiyet kurmadan, kendi kişiliğimizin biçtiği ölçüde onlara bir kıvam vermeliyiz.

Hepimizin Doğum Haritası, element dağılımı ve bütüncül temaları bu kişiliği yaratıyor.

Bu bize özgü orandır.
Bize özgü ölçüdür.
Bize özgü kıvamdır.

Bu sebeple Güneş-Merkür-Venüs dengemizi çok dikkatli kurmalıyız. Farkındalıkla bütünlemeliyiz. Bu Carl Jung’daki bireyleşme sürecidir. Bir kişilik sahibi olmaktır.

No comments:

Post a Comment