Tuesday, March 3, 2020

Venüs Satürn Karesi – 3 Mart 2020

Venüs Satürn Karesi – 3 Mart 2020

Bugün sevginin gezegeni Venüs ile sorumluluğun gezegeni Satürn arasında gergin bir kare açı gerçekleşiyor. Bu açı sevgi paylaşımında eksikliklere işaret eder. Değersizlik hissini, ve ilişki korkusunu gösterir. Gezegenlerin bulunduğu öncü Koç ve Oğlak burçları, bu sevgi krizinin yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu çelişki sevgide aktif, dürtüsel, girişken ve ben-merkezli yaklaşımla daha çekingen, korunmacı ve geleneksel korkular arasında cereyan ediyor.

Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı mutsuzluk, ilişki kurmakta zorlanma ve yalnız/sevgisiz hissetmeyle özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi sevginin inkarı, kontrollü ilişki ve birliktelikte ciddyet/disiplin olarak açıklamıştır.

Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri kendini sevilmeye değmeyen biri olarak görmektir. Bu aşk ve romantik ihtiyaçlar konusunda karamsarlığa ve depresyona yol açar. Satürn’ün “beceremezsin, yapamazsın” korkutmaları sevgi bağları kurmak ve kendini değerli hissetmek alanında kendini gösterir. Satürn’ün gölgesi altında Venüs bu yıldırmalar karşısında pes ederse, derin bir tatminsizliğe kapılır. Hayattan, zevklerden ve fiziki dünyada beş duyuyla algılanan nimetlerden keyif alamaz. Bu transitin tehlikesi, korkulardan dolayı köşeye çekilip hayattan kaçmak, her türlü içten duyguyu bastırmak, sevgiyi ekarte ederek robotlaşmaktır.

Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap kriz durumunda mevcut sevgi paylaşım modelinin gerçekliğiyle yüzleşmektir. Yaşanan engellemelerin, kısıtlamaların sebebi kişiyi sevgi alışverişinde hesaplaşılmamış sorunlarla yüz yüze getirmektir. Satürn Venüs’e dinamik bir kare açı yaparak, kişiyi kendini değerli hissetme yöntemleri konusunda yeniden yapılandırmaya davet eder. Bu transit altında, zorlayıcı bir çöküş neticesinde, sıfırdan disiplinle ve sabırla değer kavramını inşa etmek gerekir. Bu uzun soluklu, metodik, sistemli, planlı bir çalışma gerektirir. Neticede, azim ve gayret ile kişi sevgi fonksiyonunu ve değer anlayışını somutlaştırır. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, sevgi ve değer konusunda gerçekçi olmayan varsayımlarınızla yüzleşmeli ve bu doğrultuda sorumluluk almalısınız.

Bu açıdan doğum haritasında 28 derece öncü burçlarda (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar krizli ve ikili zıtlaşmalı bir şekilde etkilenecekler.

Görsel: Void Design
Video: The Neon World

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

No comments:

Post a Comment