Sunday, February 28, 2021

Merkür Jüpiter Kavuşumu – 5 Mart 2021

 


Merkür Jüpiter Kavuşumu – 5 Mart 2021


Cuma algılamanın gezegeni Merkür ile genişlemenin gezegeni Jüpiter kavuşuyor. Akıl ve inanç prensipleri kaynaşır. Bu açı düşüncelerle büyümeyi gösterir. Uzak yerlere seyahat ederek ufkunu genişletmeye işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu Kova burcu, bu derin anlam merakının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu bilgi açlığı, birey olmak, farklılığını ortaya koymak, orijinal bir dokunuşta bulunmak, yeni bir yaşam ihtimalini sezmek ve toplumu ileri götürmek için kanalize edilmektedir.


Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı anlam arayışı, geniş düşünme, iyi fikir, uzaklara açılma ve olumlu düşünmeyle özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi pireyi deve yapma, geleceği düşünme, en iyisini ümit etme ve felsefi düşünme olarak açıklamıştır. 


Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri çok bilmişlik yapmak, bilgin pozlarına girmektir. Bu transitin gölgesi entelektüel kibirdir. Zihinsel olarak tembelliğe ve kendini beğenmişliğe yol açabilir. Bu durumda bilgi toplamak yerine “en doğrusunu ben bilirim” deyip kendi kanılarıyla yetinme riski söz konusudur. Kendi düşüncesinden çok hoşnut olma, kendi fikirlerine yönelik hiçbir eleştiriyi kabul etmeme bu açının verimsiz kullanımıdır. Bu durumda içi boş düşüncelerini bol keseden atma, durmadan konuşma, abartılı fikirlerle laf ebeliği yapma tehlikesi vardır. Bu çok bilmiş tavrı takınma, Merkür/Jüpiter kavuşumunun başlatacağı yeni, geniş bakış açılarını kaçırmaya yol açar.


Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap geniş bir zihinsel bakış açısı geliştirmektir. Merkür-Jüpiter ikilisi ilgi alanlarını genişletir. Bu etki felsefe merakı uyandırır, kişiyi esas doğruyu, daha yüksek anlamı aramaya yönlendirir. Kısa veya uzun yolculuklarla çok seyahat etmek, farklı kültürleri ve inançları deneyimlemek bu transitin verimli kullanımıdır. Merkür-Jüpiter kavuşumuna verilecek olumlu tepki, şimdi, “bugün burada”, iyimser bir zihniyet başlatmaktır. Bu ikili eğlenceli ve zeki bir mizah anlayışı sunar. Bu transit altında iyi ve yüksek bir eğitime merak artar. Bilgi toplama, işleme, iletişim becerilerini, kelimler ve sözler üzerinde mahareti, edebi  yeteneği kullanma, fikirleri/sözleri yayma bu açıya efektif bir yanıttır. Bu etki altında daha önce fark edilmemiş hayat arenalarında yeni potansiyeller keşfedilebilir, gelecek için geniş bir vizyon başlatılabilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız bakış açınızı genişletmelisiniz, farklı perspektifleri sentezleyip, daha hoşgörülü ve bilgece bir “doğru yaşam” felsefesi oluşturmalısınız.


Bu açıdan doğum haritasında 17 derece Kova burcunda gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok güçlü bir başlatma enerjisi şeklinde etkilenecekler. 17 derece sabit burçlarda (Aslan, Boğa, Akrep) gezegenleri bulunanlar daha dinamik, sürtüşmeli ve meydan okuyucu bir etki alacaklar. 17 derece eril burçlarda (Koç, Terazi, İkizler, Yay) gezegenleri olanlar daha şanslı, yaratıcı bir başlatma enerjisi alacaklar. Bu açı +/- 8 gün etkilidir. Dereceler için +/- 8 derece orb genişliği alınmalıdır.


Tablo: Jacques Reattu, 1789


Kaynakça


Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Venüs Uranüs Altmışlığı – 3 Mart 2021

Venüs Uranüs Altmışlığı – 3 Mart 2021


Çarşamba sevginin gezegeni Venüs ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında fırsatlara gebe bir altmışlık açı gerçekleşiyor. Bu açı sevgi paylaşımında özgürleşmeye işaret eder. Bireyliğini ifade ederek ilişki kurmayı gösterir. Bu etki altında ani, sürpriz aşklar gündeme gelebilir. Gezegenlerin bulunduğu dişil burçlar Balık ve Boğa, bu sevgi şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir: Bu şansı yaşamak için, değer sistemini özgürleştirip fedakarca sevmek gerekir.Robert Hand bu açıyı ilişkilerde yeni bir özgürlük ve heyecan  dalgası şeklinde açıklamıştır. Sürpriz bir aşk başlayabilir. Bu, bugüne kadarki birlikteliklerden çok daha farklı, sıradışı ve heyecan verici bir ilişkidir. Bu transit altında başlayan ilişkide çiftler birbirinin özgür alanlarına saygı duymalıdır. Aşırı yakınlık ve sahiplenicilik gösterilmemelidir. Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı bağlanmaktan kaçınan bir ilişki, özgürlükçü/eşitlikçi bir sevgi ve sıradışı bir birliktelik ile özdeşleştirmiştir.


Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri aşırı bağımsızlık isteğini abartmaktır. Bu ilişkilerde ani bitişleri, sürpriz ayrılıkları ve boşanma tehlikesini doğurabilir.


Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap ilişki kurma şekliyle, bağımsızlık isteği arasında sağlıklı bir denge kurmaktır. Çiftlerin birbirlerinin özel alanına saygı gösteriği, bilinen modellerden farklı, yenilikçi, eşit, dengeli, özgür ilişkiler geliştirilmelidir. Bu açının verimli kullanımı, her türlü ortaklıkta geleneksel toplumsal kalıpların dışında düşünmek ve alışılmamış yenilikçi çözümler getirmektir. Bu transit altında medeni, mesafeli, sahiplenmeden sosyal ilişkiler kurulabilir, bu sayede kişiselleşmeden, bireysel seviyede pek çok işbirliği yapılabilir. Özgür ortaklıklar kurulur. Sosyal bağlantılar ve network kurmak, ekip çalışması yapmak için uygun zamandır. Bu  açı arkadaşlarla zaman geçirmeyi, grupsal aktiviteleri artırır. Venüs-Uranüs ikilisi altında sürprizlere, değişime açık olmak gerekir. Bu sürpriz bir aşkı gündeme getirebilir. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız sürprizleri sevmeli, yeniliğe açık olmalı ve daha özgürlükçü ilişkiler kurmalısınız.


Bu açıdan doğum haritasında 7 derece dişil burçlarında (Balık, Boğa, Yengeç, Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir etki alacaklar. 7 derece Akrep ve Başak burçlarındaki gezegenler hem ikili bir zıtlaşmayı hem de buradan doğan fırsatı deneyimleyecek. Bu açı +/- 5 gün etkilidir. Dereceler için +/- 5 derece orb genişliği alınmalıdır.Kaynakça


Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999


Hand, Robert,  Planets in Transit: Life Cycles for Living, Whitford Press, 1976


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Saturday, February 27, 2021

Astrolojinin Amacı Nedir?


 

Astrolojinin Amacı Nedir?


Bu soruya Alfred Witte’nin 7 Astroloji Teziyle verdiği cevabı okuyalım:


1. Astroloji, Güneş Sistemindeki gezegenlerin hareketlerinin fiziki, zihinsel ve spiritüel koşullar şeklinde tezâhür etmesini inceler. Bir şeyin başlama anındaki (örneğin doğum anındaki) gökyüzü durumu, o şey hakkında tüm bilgiyi taşır.


2. Güneş sistemindeki gezegenler her an yeni bir örüntü oluşturur. Astroloji bu örüntünün anlamını çözer.


3. Bu bağlantılar bir realitedir ve ampirik-bilimsel test edilebilirlik prensibine tâbidir. Ciddi bilimsel çalışmalar son yüz yılda bunu doğrulamıştır.


4. Bu bağlantıların ne olduğu konusunda herkes hemfikir değildir. Fiziksel sebep-sonuç ilişkisi mi yoksa “kozmik işaret” prensibi mi bu bağlantıyı oluşturmaktadır bilinmemektedir. Sadece fiziksel açıklama şimdilik yeterli değildir.


5. Diğer karmaşık bilimlerde olduğu gibi Astroloji’de de farklı metodolojik yaklaşımlar mevcuttur. Astrologların bireysel deneyimleri, karşılaştırma ve bilimsel test etmeyle daha objektif bir sonuca ulaşmak için gereklidir.


6. Doğum Haritası, bir insanın doğum anında Güneş Sistemindeki gezegenlerin grafik temsilidir. Doğum Haritası o sırada doğan kişinin nazarından gökyüzünü yansıttığı için, jeosantrik (Dünya merkezli) hesaplanır. Zodyak derecelendirilmiş bir çemberdir, Koç Noktası ile başlar ve 12 burç şeklinde devam eder.


7. Tüm Astrolojik ifadeler yapı ile ilgili olmalıdır. Astroloji, bir şeyin yapısı hakkında bir iddiada bulunur. Doğum Haritasının anlamı kendimiz hakkında bilgi edinmektir. Kendi güçlü yanlarımızı ve zayıf yönlerimizi bilmektir. Doğum anından ölene kadar bu bilgi bir «Yol Haritası» olarak kullanılabilir.


Kaynak


Brummund, Ruth & Rudolph, Udo. Handbook of Techniques for the Hamburg School. Penelope Publications, 1992.

Thursday, February 25, 2021

Venüs Balık Burcunda - 25 Şubat 2021

Venüs Balık Burcunda - 25 Şubat 2021


Bugün sevginin gezegeni Venüs Balık burcuna girdi. 21 Mart’a kadar Balık’ta ilerleyecek. Venüs Balıkta ilişki kurma şeklinin fedakarlık üzerine kurulu olduğuna işaret eder. Sevgi paylaşımında merhamet, şefkat, empati ve özveri yüksektir. Kişi tüm varoluşu sevmeye, hayırsever faaliyetlere ve muhtaçlara yardıma yönelir. Değer yargılarında idealizm, hayallerine kendini adama ve kabullenicilik görülür.


Balık, Venüs’ün yüceldiği burçtur. Sevginin gezegeni burada özellikle güçlüdür. Balığın astrolojik sembolü bile Venüs hakkında Yunan mitolojisinden bir öyküye dayanır. Balığın glifi (♓️) ortadan bir kordonla birbirine bağlı iki hilal; dev canavar Typhon’dan kaçan Venüs ve oğlu Cupid’in birer balık formuna girip nehre atlamalarının resmidir. Birbirlerinden kopmamaları için bu iki balık arasında bir bağ vardır. Astrolojide de, Venüs’ün işaret ettiği sevme, sevgi paylaşma konusu kendisini en çok Balığın belirttiği fedakarlık, kabullenicilik, merhamet, benliği aşma süreçlerinde rahat hisseder, yücelir.


Gökyüzündeki Venüs hızı nedeniyle, hayat hikayemizde büyük iz bırakan uzun vadeli temalar yaratamaz. Ancak hâlihazırda gündemde olan temaları tetikleme gücüne sahiptir. Doğum Haritamıza etkisi, sevgi paylaşımımızı tetiklemek, romantik fırsatlar sunmak, bizi destekleyen yeni ittifaklar kurmamıza ön ayak olmak ve sağlıklı dinlenme, enerji depolama periyodları yaratmaktır. Venüs’ün sert açılarla haritamızı etkilemesi durumunda iştahın sağlıksız artışı, güzellik ve cazibenin çıkar için süistimal edilmesi, aşırı tembellik ve lüks düşkünlüğü görülebilir.


Balıktaki Venüs bu sevgi paylaşımı ve enerji toplama sürecinde, ilişkilerde fedakarlığın ön planda olduğunu gösterir. Sevgi paylaşımında, karşıdakini mutlu etmek üzerinden bir haz alınır. Bu transitin etkisi altında partnere duyulan sevgiyle, ilahi sevgi arasındaki çizgi belirsizleşir. Kişi karşısındakini severken, tüm varoluşu da sever. Sebepsizce, tüm yaratılanlara ve muhtaçlara yardım etmek, hayırseverlik faaliyetlerine kendine adamak görülür.


Gökyüzünde Venüs Balıktaki seyrini izlerken,duyarlılık artar, madde ötesindekini algılayış gelişir. Bu sebeple sanatsal ilhamlar bu dönemde çok yüksektir. Hayal gücü kuvvetlenir. Şiir, sinema, fotoğraf gibi fantezinin ve ilüzyonun ön plana çıktığı sanatlarda yaratıcı enerji kanalize edilmelidir. Bilinçdışından gelen vizyonlara ve rüyalara özellikle dikkat edilmelidir. Bu sırada görülecek rüyalar çok önemli noktalara işaret edecektir. Duyulan sesler, çağrılar, içgörüler büyük önem arz eder. Ayrıca bu dönemde spiritüalizme ve mistik konulara çok daha fazla yönelme istediği duyulacaktır. Bu süreçte bu alanlarda meditasyon, arınma ve kişisel gelişim faaliyetleri her zamankinden daha verimli olacaktır.


Venüs’ün Balıktaki yolculuğuna verilebilecek yanlış tepki, aşkı fazla idealize etmek olacaktır. “Ruh eşi” arayışı, hayallerdeki mükemmel birlikteliğin özlemini duymak ve zihinde oluşturulan ideal eş hayalini partnere yapıştırmak, gerçekler bu hayali çatırdattığında hüsranla sonuçlanacaktır. Balık Venüs’ünün olumsuz kullanımı, aşkı, sevgiyi gerçeklikten kopuk bir şekilde tahayyül etmektir. Kişi bu etki altında bir ilişkinin gerektirdiği gerçek sorumluluklardan, karşılıklı yükümlülüklerden, ilişkinin hoş olmayan günlük sıkıcı detaylarından kaçmak ister. Bu sebeple platonik aşkları bir kaçış olarak kullanabilir. Ayrıca hayallerdeki mükemmel aşkın özlemini duyup; ancak bunun için hiçbir emek sarf etmemek ve neticede kendine acımak Balıktaki Venüs’ün gölgesidir. Halihazırdaki ilişkilerde ise ya her şeyini feda eden bir kurtarıcı, ya da fedakarlığının karşılığını alamayan bir kurban rolüne girme riski vardır. Bu dönemde gizli aşklar, aldatmalar sıklaşabilir.


Balıktaki yolculuğunda Venüs sadece ilişkiler konusunda değil, özdeğer alanında da tesir altında kalma tehlikesine işaret eder. Özdeğerde bir belirsizlik, değer yargısının bulanması söz konusudur. Kişi bu etki altında yüksek kafa karışıklığı yaşar, şeyleri ayırt edemez. Hayalperest beklentileri ve özlemleri peşinde çok hassaslaşabilir, kırılganlaşabilir. Kendi değerini zedeleyecek aldatma, aldatılma deneyimleri yaşayabilir. Balıktaki Venüs bireyi gerçek hayattaki mücadeleden vazgeçirme riskine sahiptir: Kişiyi uyuşukluğa, tembelliğe iter. Ayrıca alkol, uyuşturucu ve bunun gibi kişi gerçeklik algısından koparan tüm alışkanlıklar bu dönemde çok daha cezbedici gelebilir.


Balıkta hareket eden Venüs’e verilebilecek sağlıklı cevap, ilişkide doğru dozda bir kabulleniciliği deneyimlemektir. Bu karşılıklı sevgi alışverişinde anlayışı, merhameti ve empatiyi tesis etmeyi gerektirir. Ayrıca Balık sürecindeki Venüs, egonun sınırlarını kararında bir oranda eritmeyi gerektirir. Balıktaki Venüs‘ten psikolojik gelişiminiz için en iyi şekilde istifade etmek istiyorsanız egoyu aşmak için çaba göstermelisiniz. Buradaki imtihan “ben”i aşıp, “bir”de kaybolmaktır. Bir oranda kaosu sevmeyi, “büyük plana” güvenip akışa bırakmayı gerektirir. Balık burcunda hareket eden Venüs’ün güçlendirdiği sezgilerinize ve iç sesinize güvenmeli, işlerin bir şekilde yoluna gireceğine dair güçlü bir inanç geliştirmelisiniz. İşte o zaman yarın kaygısı bitecek, yerini oluşu kabulleniş ve anı tatma alacak.


Bu süreçten, Balık burcunun sizin doğum haritanızda düştüğü evin işaret ettiği yaşam alanlarında etkileneceksiniz. Bu transitin kişisel etkisini değerlendirirken, doğum haritanızdaki Natal Venüs’ün bulunduğu burcu ve evi; Venüs’ün yönettiği Boğa ve Terazi burçlarının kestiği ev başlangıç çizgilerini dikkate almalısınız.


Wednesday, February 24, 2021

Güneş Uranüs Sekstili - 25 Şubat 2021

Güneş Uranüs Sekstili - 25 Şubat 2021

Yarın benliğin ışığı Güneş ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs arasında fırsatlara gebe bir sekstil açı var. Bu açı özgürlük isteğini gösterir. Farklılığını ve yaratıcılığını cesurca yansıtmaya işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu dişi Balık ve Boğa burçları, bu özgürleşme fırsatının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu bağımsızlaşma, hayalleri somutlaştırmayı gerektiriyor.


Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri sadece farklı olmak için tuhaf hareketlerde bulunmaktır. Bu transit sırasında özgürlük, bağımsızlık ve yenilikçilik enerjisi çok yüksek olduğundan, bu süreç iyi yönetilemezse isyankar eğilimler sağlıklı düzeni yıkmaya yönelebilir.


Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap nev-i şahsına münhasır özelliklerini cesurca sahiplenmektir. Bireyliğini ve farklılığını korkmadan yansıtmaktır. Bu etki altında kişi bireysel bağımsızlığının sağlıklı sınırlarını çizebilir. Ayrıca bu transitin bir başka verimli kullanımı var olan sorunlara sıradışı çözümler geliştirmektir. Uranüs enerjisi altında kişi ezberlenmiş modellerden ve alışkanlıklardan bağımsız dahice, çığır açan yaklaşımlar sunabilir. Bu tutum, köhneleşmiş statükoyu yıkmak ve toplumu ileri götürmek fırsatını bahşeder. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, benliğinizin özünde bağımsızlığı hissetmeli ve bireyliğinizi tesis etmelisiniz.


Bu açıdan doğum haritasında 7 derece dişi burçlarda (Boğa, Balık, Yengeç, Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar çok şanslı bir şekilde etkilenecekler. 7 derece Akrep ve Başak burçlarında gezegeni bulunanlar, aynı anda hem dinamik bir zıtlaşmayı, hem de buradan doğacak bir yaratıcı şansı deneyimleyecek.

Tuesday, February 23, 2021

Mars Plüto Üçgeni – 25 Şubat 2021


Mars Plüto Üçgeni – 25 Şubat 2021


Perşembe savaşın gezegeni Mars ile dönüşümün gezegeni Plüto arasında çok şanslı bir üçgen açı var. Bu açı dönüşüm için enerjinin çok yüksek olduğunu gösterir. Cesur adımlarla yenilenme ve iyileşme iradesine işaret eder. Gezegenlerin bulunduğu toprak burçları Boğa ve Oğlak, bu dönüşüm şansının yaşandığı psikolojik süreci gösterir. Bu metamorfoz için sabırlı ve sorumlu adımlarla eskiyi bırakmak ve yeniyi sağlam bir şekilde doğurma gayreti göstermek gerekli.


Hajo Banzhaf ve Anna Haebler, bu açıyı muazzam güç, karşı konulmaz etkileyicilik, diğerlerini zorlama, gizemli büyüleme, yenilmezlik, cesaret, derin tutkular ve ya hep ya hiç yaklaşımıyla özdeşleştirmiştir. Sue Tompkins, bu gezegensel ilişkiyi gücün dayatılması, sonuna kadar savaş ve kazanmaya zorlama olarak açıklamıştır.


Bu açıya verilebilecek yanlış tepkilerden biri gaddarlıktır. Plüto-Mars ikilisi inanılmaz bir karizma bahşedeceğinden, bu etki altında başkaları üzerinde iktidar kurmak, onları bencil istekler için kontrol ve manipüle etmek, zor kullanmak ve zalimlik tehlikesi söz konusudur. Böyle ego-merkezli hareketler, Plüto’nun transformatif etkisini heba etmek olacaktır. Halbuki bu transit altında benliği aşan misyonlar için bu nükleer güç seferber edilebilir ve kişi etrafını olumlu yönde dönüştürebilir.


Bu açıya verilebilecek sağlıklı cevap benliği ve çevreyi dönüştürmek için harekete geçmektir. Bu açı altında, kişi asla tükenmek bilmeyen bir enerjiyle dolar. Asla yorulmaz, azimle büyük çaba ve gayret gösterebilir. Başarı dürtüsü benliğin derinliğinde büyük şiddetle hissedilir. Bu sebeple irade gücünün çok yüksek olduğu bu transit altında uzun-vadeli hedef koymak ve bunun için gayret etmeye başlamak çok verimlidir. Mars tarafından ateşlenmiş Plütonik enerji aynı zamanda, büyük bir rejenerasyon (yenilenme, iyileşme) gücü bahşeder. Bu etkinin olumlu kullanımı geridönüşüm, arındırma, tamir etme, bozuk olanı iyileştirip tekrar kazandırma faaliyetleriyle meşgul olmaktır. Mars-Plüton ayrıca çok yüksek cinsel enerjiye ve fiziksel güce işaret eder. Adele gücü gerektiren işlerle uğraşmak, spor yapmak ve kas geliştirmek için motivasyon ve enerji sunar. Bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız, hayatınızda gerekli olduğunu hissettiğiniz dönüşüm için adım atmaya başlamalısınız.


Bu açıdan doğum haritasında 25 derece toprak burçlarında (Boğa, Başak ve Oğlak) gezegenleri ve hassas noktaları olanlar şanslı, yaratıcı bir etki alacaklar.


Tablo: “Fall of the Rebel Angels” (Detay), Sebastino Ricci


Kaynakça


Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999


İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004


Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008


 

Sunday, February 21, 2021

Balık psikolojik süreci ve Bırakmak

Balık psikolojik süreci, «bırakmaktır.»


Dünya’nın koşulları ve bunları anlamlandırmak için yarattığımız hikaye gerçek değildir.


Bunlar bırakılmalıdır.


Kim olduğumuz,

Kişiliğimiz,

İsmimiz,

Bu dış koşullara endeksli bir “anlatıdır.”


Bir kurgudur.


Balık psikolojik süreci,

-Bu sun’î kimliği

-Bu sun’î benliği

-Bu sun’î Ego’yu

bırakmayı gerekir.


“Ben” dediğimiz sonsuz bilinç uzayında savrulan bir kurgudur.


O zaman, Balık psikolojik süreci bu kurguyu aşar.


Kendini aşar.


Bilincini fark eder.


Bilincin daha yüksek düzeylerini fark eder.


Dünya bir yanılsama perdesidir.


Bilinç bu perdeyi kaldırır.


İzler.


#BalıkPsikolojikSüreci