Monday, January 24, 2022

Merkür Oğlak’ta (26 Ocak 2022 - 15 Şubat 2022)

Yarın Merkür Oğlak’a geri dönecek.


15 Şubat’a kadar Oğlak’ta geri ve ileri gidecek.


•Merkür Oğlak’ta gerçekçi düşünür.

•Karamsar bakar.

•Bakış açısı dardır.

•Konsantrasyon gücü yüksektir.

•Sabırlı ve disiplinli düşünür.

•Sorumlu ve görev bilinciyle düşünür.


Düşünceler bir hedefe yönelmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek için düşünülür. Adım adım düşünülür. Metodik, sistematik, planlı, programlı düşünülür. Akıl, çalışkan bir şekilde, disiplinle hedefini gerçekleştirmeye yönelir. Hedefi için fiziki dünyada neyin yapılabileceğini , neyin yapılamayacağını düşünür. Sınırlarını algılar. Maddi dünyanın getirdiği kısıtlamaları algılar. Engelleri görür. Bunlar karşısında yılmadan düşünür. Aklını kullanır. Algılar. Kavrar.

Mars Oğlak’ta (24 Ocak 2022 - 6 Mart 2022)

Bugün Mars, Oğlak’a geçti. 6 Mart’a kadar Oğlak’ta ilerleyecek.


-Sabırlı hareket eder.

-Sorumlu hareket eder.

-Bir şeyin peşinden giderken yılmaz.

-İstediği bir şeyi almak için aksiyona geçtiğinde kendini kısıtlayabilir. Zor şartlarda kendini sınırlandırabilir.

-Engeller karşısında pes etmez.

-Azimle gider.

-Çalışkan hareket eder.

-Gerçekçi adımlar atar.

-Somut, fiziki dünyada yapılabilir, maddi dünyanın sınırlarını bilerek adım atar.

-Temkinli davranır.

-Enerjisini bir noktaya odaklar.

-Hedefine ulaşmak için mücadele eder.

-Hırsla savaşır.

-Zirveye çıkmak için bütün enerjisini kararlı bir şekilde seferber eder.

-Bir şeyi başarmak için savaşır, başarır ve kendine saygı duyar.

-Kendisine zararlı olacak şeyleri iterken çok sert, katı, acımasız olabilir.

#MarsOğlak 

Sunday, January 23, 2022

Ay Düğümleri Boğa-Akrep Ekseninde olanlar
Bir kişinin kendi Ay Düğümleri ile gökyüzündeki Ay Düğümleri aynı hizaya gelirse, o kişi hayatında kilometre taşı değişimler yaşar.


Şimdi 19 ay boyunca, 18 Ocak 2022’den 17 Temmuz 2023’e kadar, Kuzey Ay Düğümü Boğa olanlar, hayatlarında kilometre taşı değişimler yaşayacak.


Kuzey Ay Düğümü Boğa Dönemler:

-19 Şubat 1966-19 Ağustos 1967

-11 Eylül 1984-6 Nisan 1986

-14 Nisan 2003-26 Aralık 2004


Sizin Kuzey Ay Düğümünüz Boğa mı?


Bir kişinin kendi Ay Düğümleri ile gökyüzündeki Ay Düğümleri ters bir şekilde çakışırsa, o kişi hayatında kilometre taşı değişimler yaşar.


Yani Doğum Haritasındaki Kuzey Ay Düğümünün üzerine gökyüzündeki Güney Ay Düğümü gelirse, o kişi kilometre taşı değişimler yaşar.


Şimdi 19 ay boyunca, 18 Ocak 2022’den 17 Temmuz 2023’e kadar, Kuzey Ay Düğümü Akrep olanlar, hayatlarında kilometre taşı değişimler yaşayacak.


Kuzey Ay Düğümü Akrep Dönemler:

-5 Ekim 1956-16 Haziran 1958

-10 Temmuz 1975-7 Ocak 1977

-2 Şubat 1994-31 Temmuz 1995

-29 Ağustos 2012-18 Şubat 2014


Sizin Kuzey Ay Düğümünüz Akrep mi?

Kuzey Ay Düğümü Boğa (18 Ocak 2022 - 17 Temmuz 2023)

19 ay boyunca, 18 Ocak 2022’den 17 Temmuz 2023’e kadar, Kuzey Ay Düğümü Boğa’da ilerleyecek.


Bu 19 ay boyunca hepimiz Akrep psikolojik sürecinin gölgelerini bırakıp, Boğa psikolojik sürecini sağlıklı kullanmayı öğrenmeye gideceğiz.


1)Hayatın sonlu olduğuna takılıp, bundan çok korkup, her şeyi kontrol etmeyi ve her şeyi manipüle etmeyi bırakıyorum. Doğanın bereketinin, bana verilen nimetlerin, hayatın rahatlığının, sakinliğinin, keyfini çıkarıyorum. Bunun için şükran duyuyorum. Huzur duyuyorum.


2)Bir başkasının kaynaklarına bel bağlamayı bırakıyorum. Kendi kaynaklarımı fark ediyorum. Bu kaynakları geliştiriyorum. Bu kaynaklarla katmadeğer yaratıyorum. Somut ürün yaratıyorum. Bereket yaratıyorum. Böylece maddi dünyada güvenlik oluşturuyorum. İstikrar oluşturuyorum. Kalıcı bir fiziki güvenlik modeli inşa ediyorum. Ayaklarımı sağlam bir şekilde yere basıyorum. Ekonomik özgürlüğümü yaratıyorum.


3)Her zaman "kuyruğu dik tutmaya” çalışmayı, mutlaka güçlü olmak zorunda hissetmeyi, gücü kaybetmekten ödümün kopmasını, aciz olmaktan çok korkmayı bırakıyorum. Güçsüz olmamak için herkesi, her şeyi ve tüm koşulları kontrol etmeye çalışmayı bırakıyorum. Dünyayı tehlikelerle dolu ve her an beni alt etmeye çalışan tehditkâr, öldürücü ve korkutucu bir yer olarak görmeyi bırakıyorum. Kendimden büyük güçler karşısında teslim oluyorum. Pes ediyorum. Hiçbir şeyi ve hiçkimseyi kontrol etmeye çalışmıyorum, her şeyi ve herkesi kendi yollarına bırakıyorum. Ölmemek ve güçsüz olmamak için bütün enerjimi harcamaktansa bu dünyanın tadını çıkarıyorum. Doğanın sağlam, güvenli, somut ve kalıcı bereketini fark ediyorum. Doğanın yaşam verme gücüne güveniyorum. Doğanın bereketine, nimetlerine, doğurganlığına güveniyorum.


4)Kendimi yetersiz hissedip, kendim için gerekli şeyleri başkalarının sırtından sağlamayı bırakıyorum. Başkalarının benim için gerekli kaynakları sağlaması için onları ikna etmeyi, büyülemeyi, manipüle etmeyi, onların suyuna gitmeyi, onların eşref saatini kollamayı, onlar üzerinde entrika örmeyi, strateji kurmayı, taktik yapmayı, plan yapmayı bırakıyorum. Kendimin yeterli olduğunu fark ediyorum. Ben, olduğum hâlimle yeterliyim. Hayatta kalmam için gereken tüm kaynaklar bende var. Karnımı doyurmam için gerekli tüm yetenekler, kabiliyetler, meziyetler, araçlar, donanım bende var. Allah beni dünyaya getirirken bu özelliklerle getirdi. Doğa beni bu özelliklerle donattı. Ben tam ve yeterliyim. Değerliyim.


5)Bir şey bittiğinde, o şeyin bittiğini reddetmeyi bırakıyorum. Bir şeyin sonu geldiğinde, bu sonu görmezden gelmeyi bırakıyorum. Bir kişiden ayrıldığımda, bu ayrılık yokmuş gibi davranmayı bırakıyorum. Çok değer verdiğim bir şeyi kaybettiğimde, bu kaybı yok saymayı bırakıyorum. Ölüm günü geldiğinde, ölümü inkar edip «dalımda çürümeyi» bırakıyorum. Bir şeyin bittiğini, bir konunun kapandığını, çok sevdiğim bir şeyi kaybettiğimi kabul ediyorum. Bu kaybın yasını tutuyorum. Ayrılığı sindiriyorum. Ölümü onurlandırıyorum. Böylece bir önceki döngünün yükünü bırakıyorum. Vedalaşıyorum. Doğanın döngüselliğine güveniyorum. Tüm canlılığın öldüğü kara kıştan sonra tekrar yeni bir hayatın filizlendiği bahara, doğanın yok olma ve yeniden doğma ritmine güveniyorum. Doğanın sağlamlığına, bereketine, istikrarına ve kalıcılığına güveniyorum. Huzur duyuyorum. Şükran duyuyorum.


6)Bir başkasıyla kaynaşık, simbiyotik bir yapı içinde kimin nerede başlayıp, kimin nerede bittiğinin belli olmadığı, iç içe geçmiş, birbirine dolaşmış, karmaşık varoluşu bırakıyorum. Neyin kime ait olduğunun belirsizleştiği, hem kendininkini saptayamayıp ona sahip çıkamayan, hem de öteki insanınkini ayırt edemeyip kendininmiş sanan, yapışık oluşumu bırakıyorum. Kendime ait olanları fark ediyorum. Kendi kaynaklarımı tespit ediyorum. «Bu bana ait.» diyorum. Kendi kaynaklarımı sahipleniyorum. Bu kaynakları geliştiriyorum. Bu kaynaklara yatırım yapıyorum. Bu kaynakları daha üretken, daha bereketli, daha sağlam hâle getiriyorum. Bu kaynakları, kendi hayatta kalmamı, kendi varoluşumu destekleyecek şekilde kullanmayı öğreniyorum. Kendi ihtiyaçlarımı, kendi kaynaklarımla karşılıyorum.

Wednesday, January 12, 2022

Merkür Geri Gidiyor – 14 Ocak 2022 - 4 Şubat 2022

Merkür Geri Gidiyor – 14 Ocak 2022 - 4 Şubat 2022

14 Ocak Cuma, iletişimin gezegeni Merkür, 4 Şubat’a kadar sürecek geri hareketine başlıyor.


Astrolojinin en popüler konusu Merkür retrolarıdır. Merkür geri giderken, iletişim ve ulaşım konularında aksaklıklar yaşanacağı söylenir. Okuyucu, kontrat imzalamamak, yeni bir projeye başlamamak, elektronik eşya satın almamak konusunda uyarılır.


Bunların hepsi doğru, ama bir eksiklik var. Merkür retrosuyla ilgili pek bilinmeyen, bunun size kişisel etkisinin nasıl olduğudur. Peki siz özel olarak bu retrodan nasıl etkileniyorsunuz? Bunun için doğum haritanızda şu göstergelere dikkat etmelisiniz: Natal Merkür’ün bulunduğu burç ve ev; 24° Oğlak - 10° Kova arası derecelerinin doğum haritanızda düştüğü ev ile burada bulunan gezegenler; Merkür’ün yönettiği İkizler ve Başak burçlarını içeren ev başlangıç çizgileri. Bu alanlarda yaşanabilecek kişisel iletişim problemlerine, düşüncelerle ve öğrenmeyle ilgili sıkıntılara özellikle dikkat etmelisiniz.


Merkür geri giderken iletişim konularında aksaklıklar yaşanması, yollanan mail’lerin gitmemesi, imzalanan anlaşmalarda sorun çıkması, ulaşımda problemler, elektronik eşyaların bozulması, yanlış anlaşılmalar ve gecikmeler sıkça görülen şeylerdir. Aslında bu sorunların yaşanmasının bir sebebi, Merkür’ün geri giderken bu aksaklıklar sayesinde Merküryen konuların dış dünyada, fiziki olarak cereyan etmesini engellemeye çalışmasıdır. Merkür bu geri hareketinde içe yönelmeyi, iletişimin ve zihinsel faaliyetlerin kişinin içinde yaşanmasını istiyor. Bu sebeple Merkür geri giderken meditasyon yapmak, içe dönmek, eskiden yapılmış şeyleri gözden geçirmek, değerlendirmek doğru bir hareket olacaktır. Yeni bir projeye fiziki dünyada başlamaya çalışmak Merkür’ün engellemesiyle karşılaşacağı için, eskiden başlanmış işleri tamamlamak ve retro sonrası başlayacağımız projeler için hazırlık yapmak, kaynaklarımızı düzenlemek bu retronun verimli kullanımı olacaktır. Ayrıca eskiden tanıdığımız bir insanla ya da bir olayla kapanmamış hesapları yeniden açmak, bu sefer helalleşmek ve noktalamak geri giden Merkür’e verilecek doğru cevaptır.

  

Barış İlhan’ın aracılığıyla Greg Bogart’ın Merkür retrosuyla ilgili “The Cycle of Mercury” makalesine referans vermek, bu sürecin analizinde aydınlatıcı olacaktır: Bogart, Merkür’ün geri hareketini şöyle kategorize ediyor. Retro başlamaya yakın, üzerinde düşünülmesi gereken bir sorun kişinin zihnini meşgul etmeye başlar. Merkür geri hareket yaptığı süreç boyunca, kişi endişeli bir halde bu sorunu çözmek için kafa yormaya, bilgi toplamaya çalışır. Burada Bogart’ın dikkat çektiği önemli husus, Merkür’ün Güneş’le kavuşumu sırasında bu soruna yeni bir çözüm bulma şansı oluşur, bilince bir ışık gelir. Bu yeni fikir üzerinde Merkür geri hareketi boyunca çalışmak, hazırlanmak ve Merkür’ün ileri harekete geçmesiyle beraber bu fikri hayata geçirmek gerekir.


Biz bu fırsatı 23 Ocak Pazar, saat 13:09’da Merkür’ün Güneş’le kavuşumuyla deneyimleyeceğiz. O gün, şu an zihnimizi meşgul eden, bir türlü cevabını bulamadığımız probleme yenilikçi bir çözüm üretmek için doğru zaman. Merkür retrosu bitene kadar, farklı kaynaklardan bilgi toplamalı, olayları değerlendirmeli, gözden geçirmeliyiz. 23 Ocak’ta parlayabilecek yenilikçi fikri ıskalamamalı; ve bu aydınlanmanın ışığında mantıklı, etraflıca düşünülmüş, organize bir plan yapmalıyız. 4 Şubat itibariyle de bunu hayata geçirmeliyiz.

Sunday, January 2, 2022

Merkür Kova Burcunda

Merkür Kova’ya girdi.


26 Ocak’a kadar Kova’da ilerleyecek.


Merkür Kova’da çizgisinin dışında düşünür. Kutunun dışında düşünür. Mevcut paradigmanın dışında düşünür.


Yenilikçi bakış açısına sahiptir.


İcat yapar. İnovasyon yapar. Reform yapar. 


Eski kalıpları kafasında yıkar. Yeni yollar tasarlar.


Farklı olanı kavramlaştırır. Sıra dışı fikirler geliştirir.


Aykırı düşünceler oluşturur. Norma uymayan düşünme yolları kurar. Bir kuralın istisnası olacak şeyler üzerine kafa yorar.


Olaylara bir karış mesafeden bakar. Belli bir bilimsel uzaklıktan bakar. Duygularını karıştırmaz.


Akılcı, mantıklı, rasyonel, teorik düşünür.


Objektif, tarafsız, soğuk, mesafeli, kopuk düşünür.

#MerkürKova

Tuesday, December 14, 2021

Merkür ve Mars’ın Burç Değişimi

Geçtiğimiz 24 saatte Mars Yay’a, Merkür Oğlak’a geçti. Bu önemli bir enerji değişimini gösterir.


Bir önceki dönemde akıl yargılara, dogmaya, fanatizme, inançlara odaklanmıştı. Hareketler ise, bu inançlara dayanarak bir başkasını değiştirmeye çalışmaya, dönüştürmeye, zorlamaya yönelikti.


Şimdi yeni başlayan 18 günlük dönemde:

-Akıl daha gerçekçi ve somut çalışır.

-Karamsar düşünceler hüküm sürer.

-Korkulu bir bakış açısı oluşur.

-Bu fikirleri sınırlandırır, kısıtlar.

-Bir şeyi öğrenmek için çok güçlü odaklanma, konsantrasyon gücü söz konusudur.

-Zihin bir hedefe odaklanır.

-Disiplinli, metodik, sabırlı bir kafa yapısı vardır.


Bu şekilde bir akılla harekete geçilir.

Bu hareketler ise,

-Maceracı hareketlerdir.

-Gidip iyimser bir şekilde istediğini alır.

-Güvenle, kendinden emin hareket eder.

-Savurgan davranışlarda bulunur.

-Aşırı özgüven, rehavete ve bugünün işini yarına bırakmaya sebep olur. 

-Yaptığının doğru olduğundan emin hareket eder.

-Fanatik, dogmatik, katı hükümlerle ve önyargılı hareket eder.


İştahın (Venüs) da bir hedefe doğru, somut, gerçekçi adımlarla gitmeye, başarmaya doğru çekildiğini düşünecek olursak, bu 18 günlük dönem:


Maddi, gerçekçi, somut, hedefe yönelik bir iştahın canının çektiği şeyleri, özgüvenli, maceracı, genişleyen hareketlerle gidip almayı gösterir. Akıl ise yine fiziki dünyada bir başarıya doğru sabırlı, metodik, kendini kısıtlayabilir ve odaklanabilir bir zihinsel modelle bu düzeneğe disiplin getirmeye çalışır.


Burada unutmamamız gereken şey, hareketlerin (Mars), iştahı (Venüs) ve aklı (Merkür) görmemesidir. Dolayısıyla, bu iştah duyulan ve düşünülen hedef için savaşılmayabilir. Mücadele edilmeyebilir.


Oğlak’ta hiçbir asaleti olmayan Merkür, Yay’da hiçbir asaleti olmayan Mars ve Oğlak’ta sadece gündüz üçlüsünde biraz asalet kazanan Venüs, bu sorunu daha artırabilir.


Yani, iştah hedefe gitmeyi bir nebze güçle (üçlülük) istese bile, dünya’yı tehlikeli bir yer olarak gören, karamsar fikirler, temkinli, ürkek ve korku dolu düşünceler (Merkür Oğlak) doğru bir entelektüel model sunamaz. Bu karamsar tabloya bir tepki ya da telafi olarak aşırı iyimser hareketler, aşırı savurgan, aşırı yayılmacı girişimler yapılabilir, rehavete kapılınabilir, veya başka bir tepki inançlarına, doğru bildiklerine, ön yargılarına sıkı sıkı bağlanıp etrafa yargı dağıtan hareketlere meyledilebilir (Mars Yay).


Bu durumda başarıya iştah duyan kişi, korku dolu perspektifiyle felç olur, ya kendini temelsiz bir iyimser, eğlenceli genişlemeye atar, har vurup harman savurur, ya “zaten olmayacak” korkularıyla rehavete kapılır, ya da korkularının, engellenmişliğinin, kısıtlanmışlığının hıncını bir misyoner, vaiz, sofu edasıyla, kendi yapamadıklarını yapanları yargılayarak çıkarır.